รายละเอียดการโอนเงิน Payment Detail

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใดก็ได้เข้ามายังบัญชีต่อไปนี้

ธนาคารชื่อธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อผู้รับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลำปาง406-767586-6นายวัชรากร แสนวงค์
ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลลำปาง5232109321นายวัชรากร แสนวงค์

หากมีการโอนเงินมาแล้วกรุณาติดต่อเพื่อแจ้งการชำระ